Psychologische counseling

Via psychologische counseling trachten we je te helpen met je individuele hulpvraag.
Ook indien je vragen hebt met betrekking tot je gezin of partnerrelatie, kan je bij ons terecht.

Wij werken zowel met kinderen, adolescenten als volwassenen.

Wat doen we?

Therapeutische begeleiding

Via gesprekstherapie werken we rond thema’s als angst, depressie, stressklachten, werkgerelateerde problemen, relatie- en gezinsproblemen, verlieservaringen, psychosomatische klachten, psychiatrische problematiek, echtscheiding, zelfdodingsgedachten, … Deze klachten zorgen voor een verstoring van het evenwicht tussen je draagkracht en -last.

Voor de behandeling van kinderen wordt er samengewerkt met ouders, het gezin en het netwerk. We werken rond vragen over opvoeding, gedrag en de ontwikkeling.

Ook voor studiemethode-begeleiding kun je bij ons terecht. We formuleren haalbare doelstellingen, leren zelfcontroletechnieken en staan stil bij uitstelgedrag, afleiders en faalangst. We leren je hoe je jouw studie-uren efficiënt kan besteden en oefenen eveneens time-managementvaardigheden ( planning, examenvoorbereiding,..).

We kiezen voor een integratieve aanpak en maken gebruik van een theoretische en wetenschappelijke achtergrond en technieken. Als Integratieve Psychotherapeut put ik uit meerdere stromingen en technieken waarbij denken, handelen, voelen en lichaamsbewustzijn centraal staan. Het is een actieve behandelmethode waarmee je stap voor stap leert de verbinding met je ware zelf te herstellen. Op concrete wijze wordt helder gemaakt hoe je uit de greep van het verleden kan raken, met als doel het heden te ervaren zonder blokkades noch destructieve overlevingspatronen. Zo kun je je als mens verder ontplooien door het oplossen van deze interne conflicten en keuzeproblemen.

Diagnostiek van intelligentie, concentratie en persoonlijkheid
Intelligentie-onderzoek

Een intelligentietest kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden :

 • als onderdeel in het onderzoek naar begaafdheid
 • als aanvullende test bij studiemethode-begeleiding ( welke zijn je sterktes en zwaktes en hoe kan je deze gebruiken in je verder studieproces ).
 • als hulpmiddel om een goed beeld te krijgen van wat je kan ( onder-of overschatting voorkomen).
 • terugbetaling van de privé-logopedie

Een IQ-test duurt gemiddeld anderhalf uur. Om een optimaal resultaat te bekomen wordt de IQ-test met voorkeur in de voormiddag afgenomen. Er wordt een uitspraak gedaan over de verbale en de performale intelligentie. Binnen de 2 weken na afname van de test ontvangt U en de doorverwijzers een verslag en kan er indien nodig een advies gepland worden.

WPPSI-III-NL : 2,6 jaar tem 3,11 jaar en 4 jaar tem 7,11 jaar
WISC-III-NL : 6 jaar tem 16,11 jaar
SON-R : 2,6 jaar tem 7,11 jaar. Niet-verbale intelligentietest voor kinderen die een beperkte verbale communicatie hebben.

Concentratie-onderzoek

De Tea-ch en de Bourdon-Vos zijn concentratietesten om aandachtsproblemen-en/of stoornissen bij kinderen tussen 6 en 16 jaar op te sporen. Met deze testen kan je nagaan of er sprake is van een probleem i.v.m de selectieve aandacht, de volgehouden aandacht of aandachtscontrole/switching. Het kan ook een meerwaarde betekenen binnen een handelingstraject of voor het opstarten van een medicamenteuze behandeling door een kinderpsychiater. Binnen de 2 weken na afname van de test ontvangt U en de doorverwijzers een verslag en kan er indien nodig een advies gepland worden.

Belevingsonderzoek

Een belevingsonderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarin de beleving van het kind ( gedachten, gevoelens, herinneringen, ervaringen,…) in beeld gebracht worden. Dit kan via kind tekeningen, familie-opstellingen adhv duplopoppetjes, het poppenhuis, enz..

Een belevingsonderzoek kan aangewezen zijn als je je zorgen maakt over hoe je kind zich voelt en je volgende zaken opmerkt :

 • angsten
 • depressieve stemming
 • eet-en slaapproblemen
 • aandachts-en concentratieproblemen
 • sociale problemen
 • zindelijkheidsproblemen
 • gedragsproblemen ( opstandig, agressie, zich isoleren,..)

Wie ben ik?

Mieke De Vogelaere

Mieke De Vogelaere

 • Bachelor Toegepaste Psychologie – afgestudeerd in 1991.
 • 4-jarige Postgraduaatopleiding Integratieve Psychotherapeut A.I.H.P.
 • Lid van B² TP en B.N.V.I.

Praktische info

Alle consultaties gebeuren na afspraak . Therapie in De Praktijk of op school is mogelijk.

Wij houden ons strikt aan de door het RIZIV opgelegde tarieven .

Voor een groot deel van de logopedische problemen is een tegemoetkoming in de kosten voor de logopedische revalidatie door het RIZIV mogelijk. We verwijzen hiervoor eventueel door naar uw huisarts of indien nodig naar een geneesheer-specialist.

Bij het opstarten wordt steeds gekeken of de tegemoetkoming in uw geval mogelijk is. We nemen hiervoor de nodige testen af en stellen een logopedisch bilan op . Dit alles wordt u zorgvuldig uitgelegd tijdens een eerste contact.

Afpraak maken

 • Onze consultaties gebeuren uitsluitend na afspraak. Dit kan via ons contactformulier of telefonisch (0472/53 56 15).
 • Wij vragen om de gemaakte afspraken te respecteren.
 • Wanneer een afspraak niet kan doorgaan, gelieve ons dan minimum 24 uur op voorhand hiervan te verwittigen.
 • Testing gebeurt op afspraak en kan in het kabinet, op school of bij u thuis uitgevoerd worden.

Betaling

 • U kan contant of via overschrijving betalen.
 • Heel wat ziekenfondsen voorzien een gedeeltelijke terugbetaling voor psychotherapie bij kinderen en jongeren. Zij hebben hun specifieke voorwaarden.
 • De honoraria zijn in de consultatieruimte raadpleegbaar.

Contacteer Mieke De Vogelaere

Privacy*

10 + 1 =

* Lees hier ons privacy beleid.

De Praktijk

Leenstraat 2
8301 Knokke-Heist